Bardzo dziękujemy za obroże MAX przeciw kleszczom dla naszych podopiecznych przekazane naszemu azylowi przez producenta, firmę Selecta HTC. Jesteśmy ogromnie wdzięczni!